dr Marcin Siepak


E-mail: Marcin.Siepak@amu.edu.pl
Telefon:
0048-61-829 6317
0048-61-829 6052
0048-61-829 6333

Numer pokoju: 267 (IG), L205 (WNGiG)

Stanowisko: adiunkt

MS_labo_ASA-1

Przedmioty:

 • Chemia
 • Hydrochemia
 • Chemia atmosfery i hydrosfery
 • Metody analizy chemicznej wód i gruntów
 • Hydrogeologia ogólna

Zainteresowania naukowe: 

 • Analiza chemiczna próbek środowiskowych
 • Hydrogeochemia
 • Hydrochemia
 • Monitoring i ochrona wód podziemnych
 • Ekoanalityka
 • Analiza specjacyjna

Doktorat UAM (2004):
Arsen, antymon i selen w wodach podziemnych doliny rzeki Warty pomiędzy Poznaniem a Śremem

Nagrody i stypendia
Abstrakty

Artykuły