prof. zw. dr hab. Józef Górski

E-mail: gorski@amu.edu.pl
Telefon:
0048-61-829 6054
0048-519340493
Numer pokoju: 261 C

Stanowisko: profesor zwyczajny

Dyrektor Instytutu Geologii
Kierownik Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód

JGorski

Przedmioty:

  • Hydrogeologia ogólna
  • Hydrogeologia szczegółowa
  • Ochrona wód podziemnych
  • Hydrogeologia regionalna Polski

Zainteresowania naukowe:

  • hydrogeochemia
  • monitoring i ochrona wód podziemnych
  • hydrogeologia wysadów solnych
  • uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej
  • rekultywacja wód podziemnych i gruntów

Doktorat AGH (1976): 
Charakterystyka własności filtracyjnych wodonośnych utworów kenozoiku środkowej Wielkopolski

Habilitacja AGH (1991):
Główne problemy chemizmu wód podziemnych utworów kenozoiku środkowej Wielkopolski

Profesura – 2000 r.

Artykuły